Kolofon


Trolløya : eit godnatteventyr (HTML-utgåve, ISBN 978-82-998751-4-1)

Trolløya : eit godnatteventyr

av Olaf Moriarty Solstrand

© 2013 Solstrand Tekst og Bobler, Ski

www.olafsolstrand.no/trolloya/

Omslagsillustrasjon: Ida Eva Neverdahl, jellyvampire.deviantart.com

ISBN (HTML-utgåve): 978-82-998751-4-1

Boka er òg tilgjengeleg i fleire andre e-bokformat og i trykt utgåve.

Du som har kjøpt denne e-boka står fritt til å skrive ho ut, lagre så mange kopiar av ho du vil, og du må gjerne dele boka med familie og vener akkurat som du ville ha gjort med ei trykt bok, så lenge du ikkje publiserer e-boka fritt på nettet eller sel ho vidare til andre. Alle e-bokutgåver av denne teksten er fri for DRM.

Takk til Jorunn Hanto-Haugse, Anna Haug, Thomas Heger, Marielle A. Lien, Dan-Raoul Miranda, Maria Mäkinen, Jorunn D. Newth, Caroline Olsen, Linn T. Sunne og Ragnfrid Trohaug (og den anonyme konsulenten som leste boka for eitt av forlaga eg forsøkte å sende ho til), som alle har lese gjennom denne teksten på eit tidspunkt i prosessen og gitt meg tilbakemeldingar på han. Takk til Kristin Cecilia Saue Romundset for fantastisk støtte i heile prosessen, takk til Ida Eva Neverdahl for den fantastiske omslagsillustrasjonen, takk til Arne Bye for gode råd om bokbransjen, takk til Randi Rosasen for hundre millionar gode samtalar om barne- og ungdomslitteratur, og takk til NaNoWriMo (nanowrimo.org), som mot alle odds klarte å få meg til å byrja å skrive ei bok (sjølv om eg ikkje klarte fristen denne gongen).

Trolløya : eit godnatteventyr (HTML-utgåve, ISBN 978-82-998751-4-1)